dimarts, 8 d’octubre de 2019

El peix dels Beatles

                         Entrada no definitiva, hi estem treballant..

El peix amb la taca a la cua que apareix al final d´aquest video i que intenta prendre-li protagonisme al tord en primer pla és una oblada (Oblada melanura)
al voltant de l´origen del nom, un munt de teories:

 la teoria més habitual el fa derivar d´oculata 'd´ulls grossos'. De fet molts dels noms regionals del peix, des de la península ibèrica fins a Dalmàcia, en són derivats o en són una reinterpretació -potser fins i tot els dialectals italians orbata, orbuta, que fan pensar en una al.lusió als ulls, sí, però als ulls guerxos; i un català Beata que trobem en aquest text (i que Barbier, al text citat més avall, va situar a València):  L´ictiònim clàssic Oculata en podria ser l´antecedent. Però no està 100% clar que ho sigui, ni tampoc que Oblada provingui d´Ull: altres teories 

 . per alguns autors provindria de llatí oblata 'coses ofertes' -que és el segon sentit d´oblada que veiem al primer lligam

 .mateix origen que al punt anterior, però la motivació de l´ictiònim seria la descripció de la forma del peix:  
Etymology: Oblada: Latin, oblatus = flattened at the poles; it also exists oblata = turbot

la teoria de Barbier -que al seu text en recull moltes més: de nombreuses formes usitées sur les bords de la Mediterranée me font songer a "albulata", du aux couleurs argentés des côtes et du ventre (..) On remarquera (...) que ce poisson s´appele albero bastardo a Venise


a part de la referència als ulls grossos -que hem vist que sembla la motivació més probable de l´ictiònim oblada- l´altre tret característic del peix que dóna lloc a denominacions locals i a la segona part del nom científic és la taca negra a la cua. Veiem aquests dos trets a les fotos de sota, preses a la platja Cala Fonda -Tarragona-:
Rondelet havia afegit una denominació, nigroil, que sembla ser una al.lusió cromàtica, però referida precisament als ulls -molt negres, ho veiem a la primera foto:

Alguns autors posteriors van criticar aquesta denominació perquè "no podia ser francesa.." Evidentment que no: era occitana


al text de Rondelet veiem l´ altra qüestió interessant: a l´obra del llatí Plini trobem dos ictiònims clàssics, melanurus i oculata, que podrien designar, tots dos, el mateix peix -però enumerats un darrera l´altre, com si designessin dos peixos diferents. El primer traductor francès del clàssic llatí i P.Giovio (I pesci romani, 1560) també van destacar aquest fet:

per tant l´oculata podria ser una rajada o un peix pla; a altres traduccions de Plini consideren que podria ser la llampresa; encara segons d´altres el melanuros seria un llobarro o "una perca"..  

 A la portada del vol.1 del llibre de Miquel Duran, un peix que ben bé podria haver merescut rebre l´ictiònim Oculata: Tornem a Plini: hem comentat que va citar dos noms que potser designaven, tot dos, l´oblada, però el tema és encara un punt més complexe: al capítol següent, on va llistar ictiònims trobats a una obra d´Ovidi i que no apareixien al seu llistat del capítol anterior, va tornar a anomenar el melanurus -com si ho fes per primer cop. En aquest fragment alguns editors llegeixem melanurus i d´altres labrus, però sembla que s´imposa la segona lectura. Algun partidari de la primera opció ho és per motius discutibles -aquest, per exemple va semblar rebutjar l´opció labrus perquè, diu, el labrax/llobarro ja havia aparegut; en realitat el labrus és un làbrid, un tord. L´argument bo en favor de la lectura Melanurus sembla, senzillament, que aquest ha de ser el peix perquè així apareix al text d´Ovidi; veiem Hardouin (text de l´esquerra) i Littré:
 
 Sembla com si l´ictiònim Melanurus no fos gens familiar per Plini, com si no l´identifiqués. No és impossible per tant que els dos ictiònims de Plini corresponguin en realitat a un mateix peix, i que aquest sigui l´oblada, anomenat de dues maneres diferents a dues grans zones geogràfiques:
[Melánouros] C'est le type oriental de la dénomination tandis que la partie occidentale appellera le poisson au moyen des dérivés de oculus: oculata  Romania et Slavia Adriatica La nostra oblada se´n va, i el peu d´aquesta banyista -gràcies a la qual vam descobrir aquest veritable paradís de les oblades que és Cala Fonda- sembla mostrar-li el camí

     

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada